Interakcja jako istotna część doświadczenia rzeczywistości wirtualnej

April 13, 2016 - 16:35:23
Interakcja jako istotna część doświadczenia rzeczywistości wirtualnej w Store MVR
Percepcja staje się jednym z najważniejszych czynników urządzeń wirtualnej rzeczywistości, gdzie dana osoba musi początkowo kierować się przez zmysły (wizualne, dotykowe i dźwiękowe), aby ta „symulacja” stała się pełnym doświadczeniem. Aplikacje wirtualnej rzeczywistości oferują coś więcej niż tylko zwykłą symulację, oferują interakcję z urządzeniem, sprawiając, że czujesz się częścią tego świata. Dzięki temu możesz wykonywać czynności w tym odległym świecie rzeczywistym, generowanym przez wirtualną rzeczywistość wraz z aplikacjami wirtualnej rzeczywistości, grami wirtualnej rzeczywistości, i filmami wideo wirtualnej rzeczywistości,